۱۴۰۰/۰۸/۰۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : علي
نام خانوادگي : طالع زاده لاري
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مهندسي مکانيک
دانشکده : مهندسي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : engr.talezadeh@yahoo.com

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (2)
۱- طالع زاده لاري ع (1399) تحليل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه‏اي کامپوزيتي داراي گشودگي با استفاده از روش مربعات تفاضلي تعميم‌يافته علوم و فناوري كامپوزيت 7:1120-1132
۲- طالع زاده لاري ع، قرباني منقاري ح، رحيمي شعرباف غ (1399) بررسي تجربي و عددي پارامترهاي موثر بر رفتار ارتعاشي پوسته هاي ساده و مشبک استوانه اي کامپوزيتي مهندسي مکانيک دانشگاه تبريز$مجله مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز 50:135-144

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-طالع زاده لاري ع، زارع ع "ارتعاشات پنل‌هاي استوانه‌اي داراي گشودگي مستطيلي مرکزي " چهارمين همايش ملي فناوريهاي نوين در مهندسي برق، کامپيوتر و مکانيک ايران (1400)
۲-طالع زاده لاري ع، آب رود ي "بررسي اثر وجود گشودگي بر رفتار ارتعاشي و‌رق‌هاي ايزوتروپ و کامپوزيتي " چهارمين همايش ملي فناوريهاي نوين در مهندسي برق، کامپيوتر و مکانيک ايران (1400)
۳-طالع زاده لاري ع "بررسي اثر تغيير قوانين آموزشي بر فرآيند آموزش، يادگيري و سنجش دانشجويان " دومين همايش ملي تبادل تجارب آموزش الکترونيکي در مراکز آموزش عالي سياست‌ها، ارزشيابي ها و درس هاي عملي (1400)
۴-غلامي س، طالع زاده لاري ع، نجاتي جهرمي م "بررسي وضعيت پيشرفت تحصيلي دانشجويان در دوران کرونا " اولين کنگره ملي کرونا (1399)
۵-طالع زاده لاري ع، اکبري س " مطالعه پارامتري کمانش محوري پوسته هاي استوانه اي کامپوزيتي " اولين کنفرانس ملي مدل‌سازي رياضي و روش هاي محاسباتي در علوم و مهندسي (1399)
۶-طالع زاده لاري ع "استفاده از روش مربعات تفاضلي تعميم يافته چند دامنه‌اي در ارتعاشات پوسته داراي گشودگي متعدد " دهمين همايش سالانه ملي و دانشجويي انجمن مهندسان مکانيک ايران (1399)
۷-طالع زاده لاري ع، علي پور ح "مزاياي آموزش مجازي و عوامل موثر بر کاهش کيفيت آن " همايش ملي تبادل تجربيات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي در بحران آموزش الکترونيکي در بحران کوويد 19 (1399)
۸-طالع زاده لاري ع، لطفي ب "چالش‌هاي پيش روي امتحانات مجازي و راهکاري‌هاي موجود " همايش ملي تبادل تجربيات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي در بحران آموزش الکترونيکي در بحران کوويد 19 (1399)
۹-طالع زاده لاري ع "ارتعاشات پوسته استوانه‌اي کامپوزيتي داراي ترک با استفاده از روش مربعات تفاضلي تعميم‌يافته چند دامنه‌اي " کنفرانس ملي مهندسي مکانيک و هوافضا (1399)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
شرح ندارد
مباحث ويژه ۱
استاتيک
مقاومت مصالح ۱
مقاومت مصالح ۲
علم مواد (مهندسي مکانيک)
طراحي اجزاء ۱
آزمايشگاه مقاومت مصالح
مواد مرکب ( کامپوزيتها )
مهارت هاي حرفه اي در مهندسي شيمي
ورزش ۱(تربيت بدني ۲)
مهارت هاي حرفه اي
نقشه کشي صنعتي
استاتيک و مقاومت مصالح
برنامه نويسي کامپيوتر
مباني کامپيوتر و برنامه سازي (مهندسي برق)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)